Hướng dẫn nạp tiền vào Balance

Balance là gì? Khi đăng ký thành công tài khoản BizFly Cloud, khách hàng sẽ được cấp một tài khoản giao dịch, gọi là balance hay tài khoản thanh toán. Khách hàng có thể thực hiện nạp tiền vào balance thông qua 3 cách. Các hóa đơn phát sinh nhỏ […]