Chính sách thanh toán

1. Ngày thanh toán Ngày thanh toán được cố định với mỗi tài khoản của khách hàng cho tất cả tài nguyên là từ đầu tháng tới cuối tháng. Trường hợp khách hàng tạo tài nguyên vào ngày trong tháng, hệ thống sẽ gen hóa đơn cho tài nguyên đó […]

Chính sách bảo mật

Bảo mật thông tin cá nhân là mối quan tâm hàng đầu của mọi khách hàng, do đó vấn đề bảo mật thông tin cá nhân luôn được VCCloud đề cao và đưa lên hàng đầu. Những thông tin cá nhân VCCloud thu thập sẽ được giữ kín và bảo […]

Điều khoản sử dụng

Các điều khoản sử dụng được VCCloud thiết lập với mục đích nhằm đảm bảo giúp khách hàng cũng như VCCloud tránh được các trường hợp vi phạm pháp luật theo quy định hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đồng thời cũng giúp khách […]