Hướng dẫn sử dụng Bizfly Container Registry

Hướng dẫn sử dụng Bizfly Container Registry Giao diện quản lý Bizfly Container Registry tại: https://manage.bizflycloud.vn/container-registry 1. Tạo repository trên giao diện Trên trang quản trị, chọn Khởi tạo , sau đó chọn Container Registry. Đặt tên repo Repository có thể không cần phải tạo trước ở bước này. Khi […]

Đặt lịch Auto Scaling cho Auto Scaling Group

1. Giới thiệu Scheduled Auto Scaling cho Auto Scaling Groups Scheduled là tính năng cho phép người dùng tạo lịch để thực hiện Scaling áp dụng với những thay đổi về nhu cầu sử dụng tài nguyên của Auto Scaling group có thể dự đoán được. Ví dụ, hàng ngày […]

Scaling Size của Auto Scaling Group

1. Scaling Size của Auto Scaling Group Scaling là khả năng làm tăng hoặc giảm số lượng Cloud Server sử dụng trong ứng dụng của người dùng. Scaling sẽ được thực hiện nếu xuất hiện event(sự kiện) hoặc scaling action(hành động thực hiện scale). Bizfly Auto Scaling sẽ và đang […]

Khái niệm và cách tạo Launch Configurations

1. Khái niệm Launch Configurations Launch configuration là một template để tạo ra Cloud Servers. Khi người dùng tạo ra Launch Configuration cần phải khai báo các thông tin để tạo ra được Cloud Server. Các thông tin này bao gồm: Cloud Server Image ID. Loại máy chủ Cloud Server […]

Giới thiệu về Auto Scaling

1. BizFly Auto Scaling là gì? BizFly Auto Scaling là dịch vụ giám sát Cloud Servers của người dùng và tự động điều chỉnh số lượng Cloud Servers theo nhu cầu sử dụng tài nguyên của ứng dụng. BizFly Auto Scaling là dịch vụ miễn phí bởi BizFlyCloud. Người dùng […]