Hướng dẫn sử dụng ClearOS -Open VPN server

Hướng dẫn sử dụng ClearOS – OpenVPN server 1. Hướng dẫn cài đặt , cấu hình OpenVPN server Mỗi người dùng VPN sẽ có một tài khoản được quản trị viên hệ thống cấp cho bao gồm Username và Password. Với ứng dụng prebuild app ClearOS của BizFly Cloud, khi […]

Health check trong DNS BizFly Cloud

Healthcheck là một tính năng đặc biệt trong dịch vụ DNS của BizFly Cloud. Với tính năng healthcheck, người dùng có thể cấu hình 1 bản ghi A với nhiều backend server khác nhau và  sẽ loại các backend có trạng thái DOWN ra khỏi truy vấn đến tên miền. […]

Giới thiệu dịch vụ DNS của BizFly Cloud

DNS là gì? Trong mạng Internet, các máy tính, thiết bị… muốn giao tiếp với nhau đều phải thông qua địa chỉ IP, nhưng địa chỉ IP là 1 chuỗi số nhị phân, mặc dù đã được viết thành dạng thập phân trong IPv4 hoặc thập lục phân trong IPv6 […]

Giới thiệu về DNS

I. DNS là gì? DNS được coi là danh bạ điện thoại trên Internet. Giống như danh bạ chúng ta thường sử dụng, mỗi tên miền tương ứng với tên chúng ta lưu trong danh bạ và địa chỉ IP sẽ tương ứng với số điện thoại loằng ngoằng và […]

Hướng dẫn thêm IPv6 cho Cloud Server

Các server được tạo trước đây, mặc định chỉ sử dụng IPv4. Bài viết này sẽ hướng dẫn thêm IPv6 cho các server đó để đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng sử dụng cả IPv4 và IPv6 cho server. 1. Thêm mới Interface IPV6 Trên trang dashboard https://manage.bizflycloud.vn, […]

Hướng dẫn cấu hình firewall cho cloud server

Bất kỳ server nào khi public dịch vụ đều tiềm ẩn khá nhiều rủi ro trước các cuộc tấn công mạng. Dù có áp dụng nhiều biện pháp để bảo vệ cho server  và dịch vụ, đôi khi cũng không tránh khỏi các thiếu sót nhỏ nhưng dẫn đến các […]

Hướng dẫn thanh toán hóa đơn

Nếu tài khoản thanh toán của khách hàng không đủ số dư để thanh toán tự động hóa đơn, khách hàng cần đăng nhập vào dashboard và thực hiện nạp thêm tiền vào tài khoản, thực hiện thanh toán online, hay các hình thức thanh toán khác như nộp tiền […]

Ý nghĩa các thông số monitor server

Ý nghĩa các thông số monitor 1 server – CPU percent:  CPU percentage là tỷ lệ phần trăm sử dụng CPU được tính  dựa trên process time. CPU percent đầu tiên là để định lượng mức độ bận rộn (busy) chung của hệ thống. Khi mức sử dụng CPU cao, […]