Hướng dẫn quản lý sao lưu (backup)

1. Tạo lịch Backup – Cài đặt sao lưu Chọn mục Cloud Server trên trang chủ, chọn mục Sao lưu. Tại mục này sẽ hiển thị thông tin về việc sao lưu của tài khoản khách hàng. Việc sao lưu, backup định kỳ này có thể được sử dụng với […]

Hướng dẫn khởi tạo Cloud Server

Hướng dẫn tạo mới cloud server Để tạo một cloud server, bạn làm theo các bước sau đây: – Bước 1: Chọn chức năng tạo máy chủ Tại chức năng Khởi tạo phía bên phải màn hình, chọn Cloud Server         – Bước 2: Chọn loại máy […]

Chọn ổ cứng HDD hay SSD

BizFly Cloud cung cấp 2 loại ổ cứng cho server : HDD và SSD. Để giúp khách hàng đưa ra lựa chọn phù hợp cho nhu cầu và mục đích sử dụng, bài viết này sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về 2 loại ổ cứng này. Giới thiệu […]

[Phần 3] Centos Web Panel – Quản lý database

Tạo database mới Bài viết này sẽ hướng dẫn tạo DB mysql mới. Có thể sử dụng “Create Database” hoặc “Create Database and User”, tuy nhiên, để đỡ mất công thêm User, sử dụng luôn option “Create Database and User”: + New Database for user: chọn user truy cập database […]