Các giới hạn với BizFly Cloud Load Balancer

Tài khoản BizFly Cloud của bạn sẽ có các giới hạn sau đây đối với dịch vụ Load Balancer   Giới hạn với tài khoản – Số lượng Load balancer: 20* – Số lượng SSL Certificate Free: 100*   Giới hạn đối với Load balancer – Số lượng Listener tối […]

Cơ bản về chứng chỉ SSL

  Khái niệm cơ bản   SSL (Secure Sockets Layer) Là công nghệ mã hóa trao đổi dữ liệu giữa máy chủ web và máy tính cá nhân, luôn luôn được bảo mật và an toàn. Đảm bảo việc trao đổi thông tin không thể bị khai thác và giải […]