Tích hợp BizFly Simple Storage với WordPress

Nhằm tiết kiệm không gian lưu trữ trên WordPress Server, bạn có thể tích hợp thêm BizFly Simple Storage. Để kết nối, bạn cần cài đặt một Worpress Plugin hỗ trợ giao thức S3. Bài hướng dẫn này sử dụng Plugin: MediaCloud (Tham khảo: https://wordpress.org/plugins/ilab-media-tools/) 1. Cài đặt Plugin MediaCloud […]

Replicate data AWS S3 sang BizFly Simple Storage bằng Rclone

Rclone là công cụ giúp đồng bộ hoá dữ liệu và directory đến nhiều dịch vụ lưu trữ cloud khác nhau, bao gồm AWS S3, BizFly Simple Storage, google cloud, dropbox, google drive,  v..v… Xem thêm tại : https://rclone.org/ Bài viết này hướng dẫn cách thiết lập việc replicate data/migrate […]

Dùng client tool kết nối với Simple Storage

Simple Storage có thể tương thích với nhiều client tool như: S3CMD, MC (command line for linux/unix), CyberDuck (software for Mac & Windows)  Bạn cần: Cài đặt client tool trên một máy tính/máy chủ Tạo tài khoản và tạo bucket trên BizFly Dashboard Lấy  Access Key & Secret key của […]

Kết nối BizFly VPN sử dụng strongSwan

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 VPN connection để kết nối BizFly Cloud tới một server chạy strongSwan (OpenSource IPsec-based VPN) Mô Hình Thiết Kế:   Mô hình ví dụ:   Bước 1 – Mô hình sử dụng Ubuntu 16.04 – Tạo một server Linux chạy strongswan […]

Sử dụng BizFly Cloud VPN với pfsense

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 VPN connection để kết nối BizFly Cloud tới một server chạy pfsense (opensource firewall) Mô Hình Thiết Kế: Mô hình Ví dụ: Bước 1: Cài đặt một server chạy Pfsense Firewall Links: Download Sau khi cài đặt xong Pfsense, chúng ta […]