Kết nối Bizfly VPN sử dụng strongSwan

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 VPN connection để kết nối Bizfly Cloud tới một server chạy strongSwan (OpenSource IPsec-based VPN) Mô Hình Thiết Kế:   Mô hình ví dụ:   Bước 1 – Mô hình sử dụng Ubuntu 16.04 – Tạo một server Linux chạy strongswan […]

Sử dụng Bizfly Cloud VPN với pfsense

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 VPN connection để kết nối Bizfly Cloud tới một server chạy pfsense (opensource firewall) Mô Hình Thiết Kế: Mô hình Ví dụ: Bước 1: Cài đặt một server chạy Pfsense Firewall Links: Download Sau khi cài đặt xong Pfsense, chúng ta […]

Cấu hình sử dụng CDN cho dịch vụ Simple Storage

Lưu trữ là một phần quan trọng trong hệ thống phần mềm. Dịch vụ Simple Storage là Platform để lưu trữ dữ liệu không giới hạn. Tuy nhiên Simple Storage không đảm nhận tốt vai trò trong việc phân phối dữ liệu bằng CDN. Hệ thống CDN của VCCloud hỗ […]

Kiểm tra tình trạng tài nguyên của server Linux

Đột nhiên một ngày dịch vụ của bạn ngừng hoạt động, hãy SSH vào server, nếu không thể SSH được, kiểm tra xem server có hết RAM không giống như bài hướng dẫn tại đây Nếu hết RAM và server đang treo, bạn cần phải khởi động lại server. Trường […]

[Nextcloud] Cài đặt Nextcloud client trên Windows và đồng bộ

– Tải bản cài đặt NextCloud Client từ trang chủ của NextCloud về máy và cài đặt. Links tải: https://nextcloud.com/install/#install-clients – Cài đặt NextCloud Client vào máy. – Điền IP của server Host NextCloud Server lưu trữ dữ liệu và lưu Certificate của server để đảm bảo connection đến server […]