[BBB] Mời tham gia phòng họp

Đây là tính năng dành cho người điều hành phòng họp 1. Copy link phòng họp và lấy code phòng họp Chọn dấu ba chấm và Room Settings. Copy Access code: 2. Gửi thông tin cho những người liên quan.

[BBB] Tạo/xóa phòng

1. Hướng dẫn tạo phòng Click vào ô “Create a Room” Đặt tên, chọn Access code, và cài đặt các tùy chọn cơ bản cho phòng họp. Rồi click Create Room. + Enter a room name: Đặt tên phòng họp + Mã code: Dùng để bảo mật phòng họp. Nhập […]

[BBB] Cài đặt BigBlueButton

BigBlueButton (BBB) là phần mềm mã nguồn mở Web Conferencing hướng đến đối tượng làm giáo dục, dạy học online. BBB có sẵn một giao diện người dùng được thiết kế trực quan và hiện đại, người học không cần phải mất nhiều thời gian để làm quen hoặc sử […]

[Moodle] Tạo bài kiểm tra

– Vào các chương, các Topic, sau đó chọn Add an activity or resource – Chọn Quiz => Add – Đặt tên, thời gian làm bài thi,… chọn Save and return to course   – Sau đó click vào bài kiểm tra và chọn Edit Quiz – Sau đó chọn […]

[Moodle] Tạo chủ đề và khóa học

1. Tạo chủ đề (category) – Ta sẽ vào Site administration -> Courses -> Manage courses and categories – Chọn Create New Category – Có các thông số như sau: + Parent category: chủ đề cha + Category name: đặt tên cho Category + Category ID number: ID cho Category […]

[Moodle] Thêm tài khoản người dùng

1. Thêm một user vào hệ thống – Để tạo một người dùng ta thực hiện các bước như sau + Vào trang quản trị => Users => Add new users + Tiến hành khai báo các thông tin + Chọn Creates User Ta sẽ có user này ở trong […]