Kích hoạt âm thanh trên Windows Server 2008 R2

Để nghe được âm thanh trên remote server, cần thực hiện 2 phần thiết lập: 1. Thiết lập các cài đặt trên Remote Server 2. Thiết lập các cài đặt tại Remote App (Remote Desktop Connection trên Windows, và Remmina Remote Desktop client trên Linux) 1. Thiết lập các cài […]

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2008 R2

1. Tải file cài đặt Chúng ta download Microsoft SQL Server 2008 R2 tại: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30438 Chọn phiên bản cần Download 2. Cài đặt Chạy file cài đặt: Chọn New Installation or add features to an existing instalation. Chấp nhận với các chính sách của Microsoft > Next Tại bước đầu […]

Cấu hình nhiều địa chỉ IP cho Linux Server

Trong nhiều trường hợp, khách hàng muốn được gắn thêm IP WAN vào server với mục đích sử dụng cá nhân. Sau khi đội kỹ thuật BizFly Cloud hỗ trợ thực hiện gắn IP vào server, cần truy cập vào server bằng IP WAN có sẵn (IP cũ) và thực […]

Cấu hình IP tĩnh cho cloud window server

Cloud server của BizFly Cloud sẽ có 2 card mạng để chế độ DHCP (chế độ IP động), một mạng nằm trên dải private (các server bên trong có thể nói chuyện với nhau an toàn hơn), một mạng nằm trên dải public (server có thể ra được internet và […]

Cấu hình IP tĩnh cho Linux server

Cloud server của BizFly Cloud sẽ có 2 card mạng để chế độ DHCP (chế độ IP động), một mạng nằm trên dải private (các server bên trong có thể nói chuyện với nhau an toàn hơn), một mạng nằm trên dải public (server có thể ra được internet và […]

Cài đặt FTP server trên Windows server

FTP (File Transfer Protocol – Giao thức chuyển nhượng tập tin), đây là một giao thức giúp bạn dễ dàng trao đổi các dữ liệu giữa máy tính của bạn với server (host) và ngược lại. Linux server cài đặt VestaCP đã có sẵn Vsftpd FTP server, tutorial này sẽ […]