Tạo và quản lý account

Để sử dụng dịch vụ Cloud Server và CDN của chúng tôi, bạn cần có một tài khoản BizFly Cloud, làm theo hướng dẫn dưới đây để tạo một tài khoản mới. 1. Tạo account + Bước 1: Đăng ký account mới + Truy cập trang Cloud Server dashboard + […]

Bandwidth – Data transfer

1. Bandwidth – Băng thông mạng Bandwidth biểu diễn cho tốc độ truyền tải dữ liệu (tính theo bit) trên một giây (thường gọi là bps). Băng thông lớn thì cùng một lúc có nhiều kết nối có thể truy cập vào server được. Nếu băng thông hẹp (băng thông nhỏ) thì […]

Giới hạn tài nguyên

1. Giới hạn tài nguyên – Quota Limit Giới hạn tài nguyên hay Quota Limit là lượng tài nguyên tối đa một tài khoản có thể sử dụng. Giới hạn này có thể mở rộng tùy theo nhu cầu của khách hàng. Quota một tài khoản mới khởi tạo: + […]