Tích hợp OpenCart

Bước 1: Đăng ký website với BizFly Cloud CDN Nhận domain CDN có dạng xxxxx.cdn.vccloud.vn được cấp qua email đã đăng ký.   Bước 2: Cài đặt Plugin CDN Download plugin HITCDN cho OpenCart tại đây. Sau khi giải nén file trên, upload 2 thư mục admin và system lên […]

Chỉnh cấu hình DNS

1. Cấu hình DNS cho subdomain cdn.example.com Thay vì dùng domain CDN BizFly Cloud cấp, bạn có thể sử dụng cdn.domain-của-bạn.com bằng cách tạo 1 record CNAME với thông tin: Record Name/Host/Alias Value/Answer/Destination Time to Live (TTL) CNAME cdn example.cdn.vccloud.vn 300 Trong đó: example.cdn.vccloud.vn là domain CDN bạn nhận được […]

Tích hợp XenForo

Bước 1: Đăng ký website với BizFly Cloud CDN Nhận domain CDN có dạng xxxxx.cdn.vccloud.vn được cấp qua email đã đăng ký. Bước 2: Thêm 2 dòng sau vào file library/config.php: $config [‘externalDataUrl’] = ‘http://xxxxxx.cdn.vccloud.vn/data’; $config [‘javaScriptUrl’] = ‘http://xxxxxx.cdn.vccloud.vn/js’; Bước 3: Login vào trang admin của XenForo Chuyển đến phần […]

Tích hợp Prestashop

Bước 1: Đăng ký website với BizFly Cloud CDN Nhận domain CDN có dạng xxxxx.cdn.vccloud.vn được cấp qua email đã đăng ký. Bước 2: Cấu hình CDN Truy cập trang quản trị PrestaShop Trên cột công cụ bên trái, chọn ADVANCED PARAMETERS → Performance Cuộn chuột xuống mục CCC (COMBINE, […]

Tích hợp Drupal

Bước 1: Đăng ký website với BizFly Cloud CDN Nhận domain CDN có dạng xxxxx.cdn.vccloud.vn được cấp qua email đã đăng ký. Bước 2: Cài đặt module Drupal CDN Truy cập https://www.drupal.org/project/cdn, chuyên tới mục Downloads, chọn phiên bản module CDN phù hợp, nhấp chuột phải chọn Copy Link Address […]

Tích hợp Magento

Bước 1: Đăng ký website với BizFly Cloud CDN Nhận domain CDN có dạng xxxxx.cdn.vccloud.vn được cấp qua email đã đăng ký. Bước 2: Cấu hình CDN Truy cập trang quản trị Magento Trên thanh công cụ nằm ngang, chọn System → Configuration Trên cột công cụ bên trái, chọn […]

Tích hợp WordPress

Khởi tạo tên miền trên trang dashboard của BizFly Cloud sau đó hệ thống sẽ tự động tạo tên miền CDN có dạng xxxxx.cdn.vccloud.vn. Bạn sẽ sử dụng tên miền CDN này để tích hợp vào website của mình. Với các website sử dụng nền tảng WordPress, bạn có thể […]

Tích hợp Joomla

Bước 1: Đăng ký website với BizFly Cloud CDN Nhận domain CDN có dạng xxxxx.cdn.vccloud.vn được cấp qua email đã đăng ký. Bước 2: Cài đặt plugin CDN Download plugin CDNforJoomla tại đây Truy cập vào trang quản trị Joomla Trên thanh công cụ nằm ngang phía trên chọn Extensions […]