Các giới hạn với BizFly Cloud Load Balancer

Tài khoản BizFly Cloud của bạn sẽ có các giới hạn sau đây đối với dịch vụ Load Balancer

 

Giới hạn với tài khoản

– Số lượng Load balancer: 20*

– Số lượng SSL Certificate Free: 100*

 

Giới hạn đối với Load balancer

– Số lượng Listener tối đa trên một load balancer: 30

– Số lượng Server Group tối đa trên một load balancer: 30

– Số lượng L7 Policy tối đa trên một load balancer: 30

 

*: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu sử dụng số lượng Load balancer và SSL Certificate nhiều hơn, liên hệ với support@bizflycloud.vn để được hỗ trợ.

Rate This Article

(1 out of 2 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.