Cài đặt FTP server trên Windows server

FTP (File Transfer Protocol – Giao thức chuyển nhượng tập tin), đây là một giao thức giúp bạn dễ dàng trao đổi các dữ liệu giữa máy tính của bạn với server (host) và ngược lại. Linux server cài đặt VestaCP đã có sẵn Vsftpd FTP server, tutorial này sẽ hướng dẫn bạn cài FTP server trên Windows server. Chúng ta sẽ sử dụng Xlight FTP server, một FTP server khá đơn giản và dễ sử dụng.

1. Tải Xlight FTP server tại đây
Tôi sẽ chọn bản Standalone FTP Server – 64-bit (xlight-x64.zip, 602K), không cần cài đặt.

2. Giải nén file đã tải về, bạn sẽ thấy file xlight.exe.
Chạy file này để bắt đầu mở server.

xlightftp-1

3. Tạo một New Virtual Server mặc định

xlightftp-2

4. Tạo account
xlightftp-21

xlightftp-3

Ngoài ra còn có các chức năng edit (phân quyền, set expired time, cấu hình transfer speed, max connections….), xóa, copy user
xlightftp-4

5. Start Virtual Server
xlightftp-5

Từ máy tính, tải về các FTP client (ví dụ FileZilla Client), bạn sẽ có thể chuyển file giữa máy tính và server.

xlightftp-6

Sau 30 ngày sử dụng, nếu không chuyển sang gói trả phí, Xlight FTP server sẽ tự động chuyển về gói Personal (free) với giới hạn 5 users và không hỗ trợ SSL. Nếu cần nhiều user hơn hoặc cần SSL, bạn có thể tham khảo sử dụng CoreFTP server.

Rate This Article

(20 out of 40 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.