Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2008 R2

1. Tải file cài đặt

Chúng ta download Microsoft SQL Server 2008 R2 tại:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30438

sqlserver2008-1

Chọn phiên bản cần Download
sqlserver2008-2

2. Cài đặt

Chạy file cài đặt:
sqlserver2008-3

Chọn New Installation or add features to an existing instalation.
sqlserver2008-4

Chấp nhận với các chính sách của Microsoft > Next
sqlserver2008-5

Tại bước đầu tiên Setup Support Rules: SQL sẽ check các list các rules cần đáp ứng việc cài đặt và hoạt động của SQL server. Nếu có bất cứ vấn đề nào, fix lỗi và tiếp tục cài đặt tiếp, các warning có thể bỏ qua.

Ở đây, Windows Firewall cảnh báo cần mở cổng dịch vụ để sử dụng SQL Server ( Cổng 1433), chọn Next
sqlserver2008-6

Feature Selection: chọn tất cả các tính năng
sqlserver2008-7

Instance Configuration: nên chọn Default instance (mặc định) và Next
sqlserver2008-8

Disk Space Requirements: Bước này sẽ check dung lượng trống của ổ còn lại có đảm bảo để chạy SQL server hay không, nếu đủ, trình cài đặt sẽ tự động qua bước tiếp theo.

Server Configuration: Cấu hình các user có quyền sử dụng các dịch vụ => Next
sqlserver2008-9

Database Engine Configuration: Thiết lập quyền quản trị và chế độ xác thực.

Nên chọn Mixed Mode ( Sử dụng cả SQL Server Authentication và Windows Authentication) > Nhập mật khẩu cho User Sa, Click Add Current User để sử dụng User hiện tại làm user quản trị
sqlserver2008-10

Bên tab Data Directories: Thiết lập đường dẫn để lưu trữ dữ liệu, nếu không có gì quá đặc biệt, nên để mặc định, chọn Next
sqlserver2008-11

Error Reporting => Next
sqlserver2008-12

Installation Configuration Rules: bước này sẽ check một xem các config đã được setup đúng chưa. Nếu không báo error gì, chọn Next
sqlserver2008-13

Installation Progress: chờ cho tới khi tiến trình cài đặt thành công
sqlserver2008-14

Complete: cài đặt thành công
sqlserver2008-15

3. Kiểm tra hoạt động của SQL server

Truy cập vào SSMS:
Start => Microsoft SQL Server 2008 R2 => SQL Server Management Studio
sqlserver2008-16

Điền các thông tin đăng nhập đã cấu hình ở bước cài đặt:
sqlserver2008-17

Như vậy là SQL server đã cài đặt và hoạt động bình thường.
sqlserver2008-18

Rate This Article

(2 out of 4 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.