Chính sách thanh toán

1. Ngày thanh toán

Ngày thanh toán được cố định với mỗi tài khoản của khách hàng cho tất cả tài nguyên là từ đầu tháng tới cuối tháng. Trường hợp khách hàng tạo tài nguyên vào ngày trong tháng, hệ thống sẽ gen hóa đơn cho tài nguyên đó từ ngày tạo tới cuối tháng.

Ví dụ: Khách hàng có 1 server 1core_1GB RAM, ổ cứng 20GB SSD và không có tài nguyên nào khác.

Vào ngày thanh toán 01/09, khách hàng sẽ có 1 hóa đơn chi phí 1core_1GB RAM, ổ cứng 20GB SSD từ ngày 01/09 – 30/09

 

  • Tới ngày 05/9 Khách hàng tạo thêm 1 ổ cứng 40GB HDD

 

Ngày 05/9 khách hàng sẽ có thêm 1 hóa đơn chi phí ổ cứng 40GB HDD từ ngày 05/09 tới 30/09.

2. Kỳ thanh toán

Trong 03 ngày kể từ ngày phát sinh hóa đơn trên hệ thống, khách hàng cần hoàn thiện việc thanh toán hóa đơn.

Hết thời hạn 03 ngày, nếu khách hàng chưa thanh toán hóa đơn, toàn bộ các server sẽ bị tạm dừng hoạt động, đồng thời, khách hàng sẽ bị tạm khóa chức năng trên Dashboard.

– Instances: khóa chức năng Console, Shutdown, Start, Reboot, Resize.

– Volumes: khóa chức năng Attach, Detach, Snapshot, Extend,+Server, Backup.

– Billing: vẫn được mở để Khách hàng có thể vào thao tác thanh toán

Sau 10 ngày kể từ phát sinh hóa đơn, nếu khách hàng chưa thanh toán, các server sẽ bị xóa trên hệ thống. Tức là dữ liệu của khách hàng sẽ được lưu trữ tối đa không quá 10 ngày kể từ ngày phát sinh hóa đơn trong trường hợp khách hàng chậm thanh toán.

Các hóa đơn phát sinh được thể hiện chi tiết tại phần Billing trong tài khoản của khách hàng.

3. Balance – Tài khoản thanh toán

Khi đăng ký thành công tài khoản BizFly Cloud, khách hàng sẽ được cấp một tài khoản giao dịch, gọi là balance hay tài khoản thanh toán. Khách hàng có thể thực hiện nạp tiền vào balance với BizFly Billing (bao gồm các hình thức thanh toán qua thẻ ATM, thẻ Visa/Master, MoMo, VNPay, Viettel Pay). Các hóa đơn phát sinh nhỏ hơn số dư trong balance sẽ được hệ thống tự động trừ trong balance của khách hàng.

Balance cũng được dùng để lưu lại các số dư trả về khi khách hàng xóa hoặc giảm cấu hình một server đã thanh toán trả trước.

4. Xuất hóa đơn đỏ

Giá thành trên hóa đơn của khách hàng đã bao gồm các khoản phí và thuế VAT. Khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn đỏ vui lòng liên hệ với BizFly Cloud qua:

  1. LiveChat trên Dashboard
  2. Email: sales@bizflycloud.vn
  3. Hotline: (024) 73028888 – (028) 73028888

 

Rate This Article

(66 out of 115 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.