Chuyển đổi WAN IP của cloud server

Bạn cần thực hiện các thao tác sau để hoàn tất việc chuyển đổi WAN IP. Thực hiện tại menu WAN IP.

Xóa file /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules trong server (nếu có) trước khi thực hiện thao tác

Bước 1: Tạo WAN IP mới

Click Tạo WAN IP để hệ thống cấp một WAN IP mới.

change-ip-5
 

Bước 2: Gỡ WAN IP cũ ra khỏi server

Tại mục Quản lý của WAN IP cũ, chọn Tách khỏi server.
Nhập OK và chọn Xác nhận gỡ IP ra khỏi server.

Bước 3: Gắn IP mới vào server

Tại mục Quản lý của WAN IP mới, chọn Gắn vào server.
Tại cửa sổ hiện ra, lựa chọn server cần gắn.
Check login server đồng thời cấu hình lại domain cũng như các dịch vụ khác trên cloud server (nếu cần).
 

Bước 4: Xóa bỏ WAN IP cũ

Tại mục Quản lý của WAN IP vừa gỡ, chọn Xóa WAN IP.
Nhập OK và chọn Xác nhận việc xóa bỏ IP.
Như vậy là bạn đã hoàn tất việc chuyển đổi WAN IP cho cloud server.

Liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn gặp bất cứ khó khăn gì trong quá trình chuyển đổi.

Rate This Article

(38 out of 62 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.