Cloud Server

1. Cloud server: máy chủ ảo chạy trên nền điện toán đám mây, có thể truy xuất mọi lúc, mọi nơi, thường dùng để chạy website, mail server, game server và các ứng dụng public dịch vụ ra ngoài internet. Hướng dẫn tạo và quản lý cloud server.

2. Soft reboot: tương tự như khi click “Restart” trên máy tính cá nhân.

3. Hard reboot: tương tự như khi ấn nút “Reset” trên vỏ máy tính, hoặc tắt/bật nguồn điện.

4. Đổi cấu hình: thay đổi cấu hình CPU, RAM của server. Hệ điều hành, các dữ liệu và các service của server sẽ được giữ nguyên sau khi đổi cấu hình. Quá trình này sẽ tự động reboot lại server để cập nhật cấu hình mới. Tuy nhiên, bạn nên shutdown server trước khi thực hiện đổi cấu hình để đảm bảo thao tác sẽ không ảnh hưởng tới các dữ liệu vẫn đang được đọc/ghi trên server của bạn.

Rate This Article

(44 out of 76 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.