Chính sách dùng thử miễn phí (Public Trial) tại BizFly Cloud

Nhằm hỗ trợ khách hàng trải nghiệm & kiểm chứng chất lượng dịch vụ, BizFly Cloud xin thông báo đến Quý khách hàng về Chính sách Dùng thử Miễn phí (Public Trial) dành cho khách hàng mới như sau:

Chính sách dùng thử dịch vụ BizFly Cloud

STT Dịch vụ Thời gian Tài nguyên 

Nội dung và điều khoản gói dùng thử

1 Cloud Server – Prebuilt App 3 ngày Cấu hình tối đa sử dụng:

Số Server: 01

Ram: 2 GB

CPU: 2 Core

HDD: 100GB hoặc SDD: 60GB

Sau 3 ngày dùng thử, hệ thống sẽ tự động dừng hoạt động dùng thử của quý khách. Quý khách vui lòng nâng cấp lên tài khoản trả phí để dịch vụ không bị gián đoạn.

Toàn bộ server, tài nguyên trong tài khoản sẽ được lưu trữ không quá 7 ngày kể từ ngày hết hạn dùng thử.

Khách hàng chưa từng sử dụng dịch vụ Cloud Server và Prebuilt App, sẽ được sử dụng dùng thử Cloud Server và Prebuilt miễn phí. ( Bao gồm cả những user đã lên trả phí với các dịch vụ khác )

2 CDN Không giới hạn Tài nguyên tối đa sử dụng:

100 GB dung lượng đầu tiên

Sau khi sử dụng hết 100GB lưu lượng dùng thử, hệ thống sẽ tự động dừng hoạt động dùng thử của quý khách. Quý khách vui lòng nâng cấp lên tài khoản trả phí để dịch vụ không bị gián đoạn.

Khách hàng chưa từng sử dụng dịch vụ CDN, sẽ được sử dụng dùng thử CDN miễn phí. ( Bao gồm cả những user đã lên trả phí với các dịch vụ khác )

3 BizFly Email Business 14 ngày Số lượng mail tối đa gửi ra domain ngoài:

500mail/ngày

Sau khi hết thời hạn dùng thử, hệ thống sẽ tự động dừng hoạt động dùng thử của quý khách. Quý khách vui lòng nâng cấp lên tài khoản trả phí để dịch vụ không bị gián đoạn.

Toàn bộ tài nguyên trong tài khoản sẽ được lưu trữ không quá 7 ngày kể từ ngày hết hạn dùng thử.

Khách hàng chưa từng sử dụng dịch vụ Email, sẽ được sử dụng dùng thử Mail miễn phí. ( Bao gồm cả những user đã lên trả phí với các dịch vụ khác )

4 Load Balancer 3 ngày Tài nguyên tối đa sử dụng:

01 Load Balancer

500 GB datatransfer

Sau 3 ngày dùng thử hoặc sau khi sử dụng hết datatransfer dùng thử, hệ thống sẽ tự động dừng hoạt động dùng thử của quý khách. Quý khách vui lòng nâng cấp lên tài khoản trả phí để dịch vụ không bị gián đoạn.

Khách hàng chưa từng sử dụng dịch vụ Load balancer, sẽ được sử dụng dùng thử Load balancer miễn phí. ( Bao gồm cả những user đã lên trả phí với các dịch vụ khác )

5 Simple Storage 30 ngày Tài nguyên tối đa sử dụng:

10 GB dung lượng lưu trữ

Sau 30 ngày dùng thử , hệ thống sẽ tự động dừng hoạt động dùng thử của quý khách. Quý khách vui lòng nâng cấp lên tài khoản trả phí để dịch vụ không bị gián đoạn.

Khách hàng chưa từng sử dụng dịch vụ Simple Storage, sẽ được sử dụng dùng thử miễn phí. ( Bao gồm cả những user đã lên trả phí với các dịch vụ khác )

6 VPN 3 ngày Tài nguyên tối đa sử dụng:

1 VPN tunnel sử dụng gói 50Mbps

Sau 3 ngày dùng thử hệ thống sẽ tự động dừng hoạt động dùng thử của quý khách. Quý khách vui lòng nâng cấp lên tài khoản trả phí để dịch vụ không bị gián đoạn.

Khách hàng chưa từng sử dụng dịch vụ VPN, sẽ được sử dụng dùng thử VPN miễn phí. ( Bao gồm cả những user đã lên trả phí với các dịch vụ khác ).

7 Container Registry 30 ngày Tài nguyên tối đa sử dụng:

10 GB dung lượng lưu trữ, 10 repositories

Sau 30 ngày dùng thử , hệ thống sẽ tự động dừng hoạt động dùng thử của quý khách. Quý khách vui lòng nâng cấp lên tài khoản trả phí để dịch vụ không bị gián đoạn.

Khách hàng chưa từng sử dụng dịch vụ Container Registry, sẽ được sử dụng dùng thử miễn phí. ( Bao gồm cả những user đã lên trả phí với các dịch vụ khác ).

8 Kubernetes Engine 3 ngày Tài nguyên tối đa sử dụng:

1 Cluster.
Các worker node, load balancer sẽ theo chính sách sử dụng của dịch vụ Cloud Server, Load Balancer (nếu sử dụng)

Sau 3 ngày dùng thử, hệ thống sẽ tự động dừng hoạt động dùng thử của quý khách. Quý khách vui lòng nâng cấp lên tài khoản trả phí để dịch vụ không bị gián đoạn.
Toàn bộ tài nguyên trong tài khoản sẽ được lưu trữ không quá 7 ngày kể từ ngày hết hạn dùng thử.
Các tài nguyên worker node, load balancer xử lý tương tự theo chính sách sử dụng của dịch vụ tương ứng

Khách hàng chưa từng sử dụng dịch vụ Kubernetes Engine, sẽ được sử dụng dùng thử miễn phí. ( Bao gồm cả những user đã lên trả phí với các dịch vụ khác ).

***Lưu ý:  Khi hết hạn dùng thử, quý khách phải có đủ tiền để thanh toán cho tài nguyên của dịch vụ đó cho đến cuối kỳ thanh toán thì mới đủ điều kiện nâng cấp lên trả phí.

 

Đối với các trường hợp đặc biệt, xin vui lòng liên hệ Bộ phận Kinh doanh BizFly Cloud để được tư vấn & hỗ trợ cấu hình phù hợp nhất với nhu cầu của cá nhân/doanh nghiệp.

 

Đăng ký trải nghiệm miễn phí tại đây.

Mọi thắc mắc của Quý Khách hàng xin vui lòng liên hệ:

 

Hotline:

Hà Nội: (024) 7302.8888 (phím 2).

Hồ Chí Minh: (028) 7302.8888 (phím 2)

Email: sales@bizflycloud.vn.

 

Rate This Article

(31 out of 57 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.