Cách tính phí, gói cước và các hình thức thanh toán (Version 2)

Hướng dẫn này dành cho khách hàng sử dụng hệ thống Billing v2. Các khách hàng khác xem ở đây

1. Tài nguyên miễn phí và trả phí:

Khi sử dụng dịch vụ Cloud Server của BizFly Cloud, khách hàng sẽ được hưởng 1 số tài nguyên miễn phí và sử dụng các tài nguyên trả phí liệt kê trong bảng dưới:

Tài nguyên

Trả phí

Miễn phí

Data transfer

(Lưu lượng truyền tải)

Không giới hạn

Bandwidth

(Băng thông)

Băng thông mở thêm cho server được tính giá theo block 1h

+ Tối đa 500Mbps đối với gói Premium

+ Tối đa 4 Gbps đối với gói Enterprise

100Mbps băng thông mạng ra internet

1Gbps băng thông mạng nội bộ giữa các server trong cùng tài khoản.

IP

Tính phí IP gắn thêm vào server.

+ Tối đa 2 IP/server đối với gói Premium

+ Tối đa 20 IP/server đối với gói Enterprise

Miễn phí 1 IP WAN đi kèm với server

Miễn phí 1 IP LAN đi kèm với server

CPU/RAM

Khi shutdown server chi phí CPU + RAM vẫn được tính đầy đủ.

Volume (rootdisk, datadisk)

Toàn bộ các volume, snapshot đang tồn tại trong tài khoản của khách hàng đều được tính phí. Khách hàng nên lưu ý xóa bỏ các volume, snapshot không dùng tới để hạn chế chi phí phát sinh.

Backup (Snapshot)

 

2. Cách tính phí tài nguyên:

Các tài nguyên trả phí sẽ được tính phí theo giờ từ lúc bắt đầu tạo đến đến kỳ thanh toán gần nhất.

Cách tính phí:

Giá theo tháng = Giá theo giờ * 24 giờ * 30 ngày

Ví dụ:

Giờ khởi tạo Server là 16h30 ngày 5/2/2018.

Ngày thanh toán là 5/3/2018.

Cấu hình server khởi tạo là 1 Core, 1 GB RAM, 20GB HDD có giá 367 đ/giờ.

Số giờ sử dụng được tính đến 00h00 ngày 5/3/2018 là 663 giờ

Vậy chi phí phát sinh cho server này trong tháng đầu là: 663 (giờ) x 367 (đ/giờ) = 243.321 đ.

Chi phí phát sinh hàng tháng cho server này là: 367 (đ) x 24 x 30 = 264.240 đ

 

Cách tính phí trong trường hợp thay đổi cấu hình, xóa server:

a. Cách tính phí khi xóa server:

Khi xóa server, hệ thống tự động tính chi phí mà server ĐÃ SỬ DỤNG (từ lúc bắt đầu khởi tạo server đến ngày xóa) theo số giờ đã chạy.

+ Nếu bạn đã thanh toán hóa đơn của server:

Hóa đơn cũ đã thanh toán vẫn được giữ nguyên trên hệ thống. Hiển thị tại cột Đã thanh toán trong hóa đơn tổng

Ngay sau khi xóa server, hệ thống phát sinh hóa đơn điều chỉnh, nội dung hóa đơn này gồm tính toán lại chi phí đã sử dụng của server và chi phí còn lại để cộng trả vào Balance của khách hàng. Lúc này cột Cần thanh toán sẽ có giá trị âm.

+ Nếu bạn chưa thanh toán hóa đơn của server:

Ngay sau khi xóa server, hệ thống sẽ chuyển hóa đơn hiện tại sang trạng thái Vô hiệu lực, đồng thời tạo hóa đơn mới, tính toán toán lại chi phí mà server đã sử dụng từ lúc khởi tạo đến lúc xóa. Chi phí hiển thị tại cột Cần thanh toán trong hóa đơn tổng.

b. Cách tính phí khi đổi cấu hình server:

Khi bạn đổi cấu hình server, hệ thống tự động tính phí mà server ĐÃ SỬ DỤNG theo số giờ đã chạy ở cấu hình cũ.

+ Nếu bạn đã thanh toán hóa đơn của server:

Ngay sau khi thay đổi cấu hình, hệ thống phát sinh một hóa đơn mới với mục đích hoàn trả nếu giảm cấu hình hoặc truy thu chi phí nếu tăng cấu hình.

  • Giảm cấu hình server: Phát sinh một hóa đơn mới có giá trị âm và bằng số tiền còn dư => hóa đơn này sẽ có trạng thái đã thanh toán, đồng thời hệ thống tự động trả số tiền dư này về Balance của bạn.

  • Tăng cấu hình server: Phát sinh một hóa đơn mới bằng số tiền phát sinh thêm (số tiền dương) => hóa đơn này có trạng thái chưa thanh toán.

+ Nếu bạn chưa thanh toán:

Ngay sau khi đổi cấu hình, hóa đơn cũ sẽ chuyển sang trạng thái Vô hiệu lực, đồng thời hóa đơn mới được phát sinh. Hiển thị tại cột Cần thanh toán trong hóa đơn tổng.

Bạn có 7 ngày để thanh toán hóa đơn này.

3. Hình thức thanh toán:

Hiện tại, BizFly Cloud áp dụng duy nhất Hình thức thanh toán: Trả Trước.

Quý khách có thể lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp:

a. Thanh toán tự động qua ví Balance:

Khi đăng ký thành công tài khoản BizFly Cloud, khách hàng sẽ được cấp một tài khoản giao dịch, gọi là balance hay tài khoản thanh toán. Khách hàng có thể thực hiện nạp tiền vào balance thông qua 3 cách. Các hóa đơn phát sinh nhỏ hơn số dư trong balance sẽ được hệ thống tự động trừ trong balance của khách hàng.

Balance cũng được dùng để lưu lại các số dư hoàn trả về khi khách hàng xóa hoặc giảm cấu hình một server đã thanh toán trả trước.

Hướng dẫn nạp tiền vào ví Balance chi tiết Tại đây

b. Thanh toán trực tiếp hóa đơn trả trước:

Quý khách có thể thanh toán trực tiếp hóa đơn trả trước thông qua các phương thức thanh toán sau:

  • Thanh toán trực tuyến (Online)

  • Thanh toán trực tiếp

  • Thanh toán chuyển khoản.

Hướng dẫn thanh toán chi tiết tại đây

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

Email: sales@vccloud.vn

Hotline: (024) 73028888 – (028) 73028888

Rate This Article

(2 out of 3 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.