Hướng dẫn cài đặt .Net Framework 3.5 cho Windows server 2012

Trên Windows server 2012 cũng như trên các phiên bản hệ điều hành Windows khác, một số phần mềm yêu cầu người dùng phải có .Net Framework 3.5. Chúng ta có thể thực hiện cài đặt .Net Framework 3.5 rất đơn giản qua vài bước dưới đây.

1. Vào Server Manager phần Dashboard, sau đó chọn Add roles and features

netframe35-1
2. Ở mục Installation type, tick chọn Role-based or feature-based installation

netframe35-2
3. Ở mục Server Selection, chọn Server cần cài đặt .NET Framework 3.5

netframe35-3

 

4. Ở mục Features, tick chọn .Net Framework 3.5 Features

netframe35-4

 

5. Ở mục Confirmation, bạn có thể click vào Install và chờ đến khi .NET Framework 3.5 được cài đặt xong.

netframe35-5

 

6. Màn hình thông báo .NET Framework 3.5 đã được cài đặt thành công

netframe35-6

Rate This Article

(3 out of 4 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.