Hướng dẫn cấu hình cảnh báo cho Website, API

Dịch vụ BizFly Alert hỗ trợ cấu hình cảnh báo cho các dịch vụ web, api của quý khách, các cảnh báo này dựa trên status code http của dịch vụ trả về.

Ở mục Alert chọn tab HTTP:

Chọn Tạo Alert:

Điền Endpoint cần đặt cảnh báo và thêm danh sách người nhận:

Ở mục Assertions, chọn status code trả về hợp lệ ( những trường hợp web/api trả về khác status code này sẽ được cảnh báo):

Và cuối cùng chọn Tạo Alert:

Rate This Article

(1 out of 2 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.