Hướng dẫn quản lý tên miền dịch vụ Business Email

1. Sử dụng

Thống kê các số tài khoản đang có, dung lượng gói đang dùng, dung lượng lưu trữ đã sử dụng cũng như số lượng email gửi nhận, tình trạng tên miền đã cấu hình DNS để có thể sử dụng dịch vụ của BizFly Cloud hay chưa.

Tại đây, bạn cũng có thể thực hiện nhanh tác vụ Thêm tài khoản mới  ( Tương tự tab Tài khoản ) hoặc Thay đổi gói cước (tương đương tab Gói dung lượng).

 

 

2. Quản lý tài khoản , nhóm

Tại tab Quản lý tài khoản , bạn có thể thêm mới các tài khoản cũng như quản lý các tài khoản đã có.

Tương tự với tab Nhóm , dùng để quản lý các nhóm, tài khoản trong nhóm.

Tham khảo thêm tại:  Quản lý tài khoản email

 

3. Quản lý thông tin bổ sung

Tại tab Thông tin, bạn có thể bổ sung các thông tin liên quan đến tên miền này như thay tên gợi nhớ, hotline của tổ chức, công ty, địa chỉ, logo…

Sau khi điền các thông tin cần bổ sung, bấm nút Cập nhật

Hộp thoại hiện ra, bấm Xác nhận

 

4. Mua dung lượng sử dụng

Mục Gói dung lượng cho phép quản lý các gói cước sử dụng, cũng như xem thông tin dung lượng lưu trữ đã xử dụng. Tại đây, bạn có thể thay đổi gói :

Tại phần Chọn gói dung lượng, quý khách có thể chọn dụng lượng từ 10G đến 2TB theo các mức mà BizFly Cloud định sẵn.

Để có thể mua được gói dung lượng phù hợp với công ty của bạn, bạn có nên xem xét đến 1 vài điểm như:

+ Số lượng user email của cả công ty

+ Các user có gửi nhận mail với file đính kèm nặng không?

+ Số lượng mail gửi nhận hằng ngày có lớn không?

Từ đó để chọn được gói dung lượng phù hợp

Để thay đổi gói, bạn chọn gói mới, bấm vào Đăng ký

Hộp thoại hiện ra, bấm vào Xác nhận

Sau đó gói cước của bạn được chuyển sang gói khác , việc thay đổi này bạn có thể thực hiện trong suốt qua trình để đáp ứng nhu cầu.

Để có thể sử dụng dịch vụ email của BizFly Cloud, tên miền cần cấu hình bản ghi MX trỏ về hệ thống mail server của BizFly Cloud.

Để trỏ bản ghi DNS bạn có thể xem hướng dẫn tại đây: Trỏ bản ghi DNS để sử dụng dịch vụ email

Để tạo account sử dụng email , quý khách có thể xem hướng dẫn ở đây : quản lý tài khoản email.

 

5. Hóa đơn

Mục này quản lý các hóa đơn, lịch sử giao dịch cho dịch vụ email của tên miền.

 

6. Log

Mục Log hiển thị thống kê các email gửi nhận.

Bấm vào phần Gửi hoặc Nhận để xem các thống kê tương ứng

 

7. Chức năng Blacklist / Whitelist

Tham khảo thêm tại : Chức năng Blacklist / Whitelist

 

8. Catch-all Email

Catch-all Email là một tính năng sẽ bắt tất cả các email gửi đến tên miền của quý khách mặc dù email đó chưa được cài đặt (hoặc không tồn tại). Khi khách hàng của quý khách gõ sai địa chỉ email thì quý khách vẫn nhận được email.

(Nhược điểm của chế độ này là quý khách có thể sẽ nhận rất nhiều thư spam ngoài mong muốn)

Để sử dụng, vào mục Cài đặt , chọn Catch-all Email

Điền thông tin về user sẽ nhận tất cả các email , Bấm Lưu

Để tắt chức năng này, bạn có thể chuyển tùy chọn đang ở Bật về tùy chọn Tắt

Rate This Article

(2 out of 2 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.