Hướng dẫn reset mật khẩu server trên dashboard

Hướng dẫn reset mật khẩu server trên dashboard

Vào mục máy chủ, Chọn máy chủ cần reset mật khẩu:

Chọn mục Truy cập:

Chọn Reset mật khẩu root và chọn OK:

1. Đổi mật khẩu server Windows

Sau khi reset mật khẩu thành công , mở cửa sổ console để tiến hành đặt mật khẩu cho server Windows:

Ở màn hình Windows, Search User chọn User Account :

Chọn Manage another account , chọn tài khoản Administrator và chọn Create a password để tiến hành đặt lại mật khẩu cho server Windows:

2. Đổi mật khẩu server Linux

Đối với server Linux thì mật khẩu mới sẽ được gửi trực tiếp vào mail đăng ký tài khoản:

Như vậy server đã được reset lại password , ta có thể sử dụng để đăng nhập lại server.

 

Rate This Article

(1 out of 1 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.