Hướng dẫn setup thủ công

Bước 1: Đăng ký website với BizFly Cloud

Bước 2: Sửa lại link các file js, css, images theo domain CDN được cấp

Bước 3: Kiểm tra CDN hoạt động

Rate This Article

(35 out of 74 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.