Hướng dẫn sử dụng App BizFlyCloud Drive trên Windows

Cài đặt và sử dụng trên hệ điều hành Windows:

Link download: http://download.drive.bizflycloud.vn/Bizflydrive-vn.exe

App desktop Bizflydrive giúp người dùng đồng bộ dữ liệu nhanh chóng giữa Bizflydrive và thư mục cục bộ trên máy người dùng. 

1: Cài đặt

Tải file cài đặt về máy tính của bạn, kích đúp chuột để tiến hành cài đặt:

Sẽ có thông báo hiện ra do ứng dụng không rõ nhà phát triển. Vui lòng chọn ‘Yes’ để tiếp tục cài đặt.

Ở các bước tiếp theo chỉ cần chọn Next để tiếp tục cài đặt cho đến khi hoàn thành.

2: Hướng dẫn sử dụng

 

  • Đăng nhập tài khoản BizflyCloud Drive

 

Sau khi cài đặt xong ứng dụng . Mở ứng dụng lên và chọn ‘Log in’ để đăng nhập.

Nhập domain drive vào ô ‘Server Address’ sau đó chọn ‘Next’. 

 

 

Cấp quyền truy cập cho app qua trình duyệt. Nếu bạn không cài trình duyệt mặc định thì có thể copy lên kết sau đó paste lên trình duyệt :

 

Trên trình duyệt vui lòng đăng nhập tài khoản drive:

Cấp quyền cho app

 

 

Sau khi cấp quyền truy cập:

  Cài đặt thư mục đồng bộ hóa giữa máy chủ Bizflydrive từ xa và thư mục cục bộ

Giải thích chi tiết bước cài đặt:

 Người dùng có thể chọn ‘Sync everything from server’ để đồng bộ toàn bộ dữ liệu trên máy chủ về thư mục cục bộ. Nếu không người dùng có thể chỉ chọn thư mục muốn đồng bộ bằng cách chọn ‘Choose what to sync’ như hình dưới đây:

 

Chú ý: Nếu bạn xóa một trong hai thư mục đồng bộ giữa drive và cục bộ thì vui lòng xóa kết nối đó trên ứng dụng hoặc khởi tạo lại thư mục để ứng dụng hoạt động đúng.

Link download: http://download.drive.bizflycloud.vn/Bizflydrive-vn.exe

Rate This Article

(1 out of 2 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.