Hướng dẫn sử dụng Bizfly Container Registry

Hướng dẫn sử dụng Bizfly Container Registry

Giao diện quản lý Bizfly Container Registry tại: https://manage.bizflycloud.vn/container-registry

1. Tạo repository trên giao diện

Trên trang quản trị, chọn Khởi tạo , sau đó chọn Container Registry.

Đặt tên repo

Repository có thể không cần phải tạo trước ở bước này. Khi push image nếu repository chưa tồn tại thì sẽ được tự động tạo.

Tên repository không được quá 30 ký tự, bắt buộc có ít nhất một ký tự chữ hoặc số viết thường, có thể phân cách bởi dấu chấm, dấu gạch ngang hoặc gạch dưới. 

2. Push image

Với các image ở chế độ private, cần thực hiện login trước. Bizfly Container Registry có 2 phương thức xác thực: dùng tài khoản/mật khẩu hoặc dùng Token

Đối với xác thực bằng Token, vui lòng xem hướng dẫn ở Tab “Xác thực bằng Token” trên giao diện quản lý.

Mỗi repository sẽ có một URI tương ứng, bạn có thể sao chép URI này bằng cách nhấn vào biểu tượng như hình bên dưới.

Sau đó thực hiện tag image với URI và push image

Sau khi push thành công, image sẽ xuất hiện trên giao diện quản lý. Từ đây bạn có thể xem được các thông tin về ngày tháng, các lỗ hổng bảo mật nếu có.

3. Pull image

Tương tự, khi pull image sử dụng docker client với URI của image.

 

Rate This Article

(1 out of 2 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.