Hướng dẫn sử dụng ClearOS -Open VPN server

Hướng dẫn sử dụng ClearOS – OpenVPN server

1. Hướng dẫn cài đặt , cấu hình OpenVPN server

Mỗi người dùng VPN sẽ có một tài khoản được quản trị viên hệ thống cấp cho bao gồm Username và Password.

Với ứng dụng prebuild app ClearOS của BizFly Cloud, khi Khách hàng tạo server thì thông tin đăng nhập server chính là thông tin để đăng nhập trang quản trị của ClearOS tại địa chỉ:
https://<WAN_IP>:81       

Đăng nhập vào server với user quản trị root. (Thông tin này được gửi vào email KH)

Đầu tiên, bạn chọn mục Network => VPN => OpenVPN.

 Tại bước này, bạn tạo certificates cho dịch vụ OpenVPN bằng cách click vào mục Configure Security Certificates.

Sau đó điền các thông tin liên quan đến Cert được tạo ra :

Internet Hostname: Tên của server hoặc Tên của VPS đang chạy clearOS .

Organization, Unit : Thông tin về nơi làm việc.

City, State: Thông tin về thành phố.

Country: Điền tên quốc gia.

Sau khi điền đầy đủ các thông tin, click Create Certificates ,người dùng sẽ được chuyển đến trang tạo cert.

Đợi khoảng 3 – 5 phút sau đó click vào nút continue.

Lưu ý: là sau khi tạo cert xong, trình duyệt web có thể reload lại trang quản trị,người dùng có thể tiến hành truy cập tiếp sau khi chọn nút proceed to website.

 

Sau khi truy cập lại được trang quản trị, chọn lại mục Network => OpenVPN và bật service OpenVPN lại bằng cách click nut Start phía bên phải.

2. Tạo và quản lý người dùng

Quý khách có thể tiến hành tạo User và Groups sử dụng dịch vụ VPN theo cách dưới đây

Chọn tab System –>Accounts –>Users và Add để thêm tài khoản cho người dùng:

 

 

 

Chú ý: cả 2 App Policies là OpenVPN UserSecurity Certificates User đều phải được Enables

Để có thể sử dụng được VPN, người dùng sẽ phải đăng nhập vào giao diện quản trị của ClearOS tại địa chỉ: https://<WAN_IP>:81 để tạo cert, key và download file cấu hình OpenVPN về để sử dụng.

Các bạn sẽ cần điền vào 1 password ngẫu nhiên(password này không phải pasword sử dụng cho việc đăng nhập vào OpenVPN server) để tiến hành tạo cert,key, password này giống như password để bảo vệ cert và key.

Sau khi nhấn Create Certificates, các bạn sẽ vào một giao diện như hình dưới:

Ở đây sẽ chứa toàn bộ cert, key cũng như file config dành cho các loại hệ điều hành khác nhau để có thể sử dụng VPN.

Rate This Article

(1 out of 1 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.