Sử dụng Billing Dashboard

1. Menu của Billing Dashboard

bill-menu

Menu của Billing Dashboard hiển thị theo thứ tự:

1.1. Hoá đơn chưa thanh toán

bill-menu-1
Phần này sẽ liệt kê các hoá đơn chưa thanh toán của khách hàng. Các hoá đơn này đã được sắp xếp theo thứ tự từ cũ đến mới, bạn nên ưu tiên thanh toán các hoá đơn cũ trước vì theo quy định, sau 7 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn chúng tôi sẽ tạm dừng dịch vụ của bạn.
Từ trang này, click vào check box ở đầu các hóa đơn để chọn thanh toán một hoặc nhiều hoá đơn cùng lúc.

1.2. Chi tiết sử dụng hiện tại

bill-menu-2
Trang sẽ liệt kê chi phí sử dụng các dịch vụ tính đến thời điểm hiện tại của khách hàng.

Để đảm bảo tốc độ truy cập tốt cho bạn, chi phí các tài nguyên theo giờ sẽ được chúng tôi tạm lưu (cache) lại trên hệ thống 1 tiếng, và chi phí các tài nguyên theo tháng sẽ được chúng tôi cache lại trên hệ thống 1 ngày.

1.3. Lịch sử giao dịch

bill-menu-3
Trang cho phép bạn tra cứu hoá đơn, xem lịch sử giao dịch cũ, lịch sử sử dụng Mã khuyến mại (Promotion Code). Phần này được nói cụ thể trong mục 2: Lịch sử giao dịch.

1.4. Thông tin thanh toán & nạp tiền

bill-menu-4
Cho phép bạn nhập mã khuyến mại, nạp tiền vào Balance, và cập nhật thông tin tài khoản SohaPay.

2. Lịch sử giao dịch

VCCloud đã đưa ra phiên bản khác, rõ ràng hơn, chi tiết hơn giúp bạn quản lý tốt hơn các chi phí sử dụng.
Bảng Lịch sử giao dịch mặc định sẽ hiển thị các giao dịch của bạn từ đầu tháng đến ngày hiện tại. Thứ tự hiển thị từ mới đến cũ.
histories-1

Bạn có thể nhấn vào các ô Từ ngàyĐến ngày để chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc để theo dõi giao dịch theo khoảng thời gian.
histories-2

Để order theo cột, bạn có để click vào tiêu đề của cột đó. Chúng tôi đang cho phép order theo Ngày, Loại giao dịch, và Phương thức thanh toán.
histories-3

Trong bảng Lịch sử giao dịch sẽ có các mã hoá đơn, giữ chuột (hover) vào tên mã để xem nhanh (preview) hoá đơn đó. Bạn click vào Đóng hoặc click chuột ra ngoài cửa sổ preview để đóng.
hover-bill

Mục Tìm kiếm hoá đơn giúp bạn tìm theo mã hoá đơn và xem chi tiết. Bạn điền vào mã hoá đơn, dạng VCL-ABC123-INV00001, rồi nhấn nút Tìm kiếm hệ thống sẽ hiển thị bảng kê chi tiết sử dụng cho hoá đơn đó.
search-bill

Một số hướng dẫn khi đọc bảng Lịch sử giao dịch:

+ Loại giao dịch:

Có 3 loại giao dịch: Thanh toán hóa đơn, Nạp tiền vào Balance, Hoàn tiền vào Balance.

  • Thanh toán hóa đơn: được thực hiện khi thanh toán chi phí cho hoá đơn.
  • Nạp tiền vào Balance: là giao dịch khi khách hàng nạp tiền vào Balance (Tài khoản lưu trữ tiền trên hệ thống của VCCloud) của mình.
  • Hoàn tiền vào Balance: giao dịch xảy ra khi khách hàng đã thanh toán hoá đơn, nhưng sau đó xoá bỏ tài nguyên, VCCloud sẽ tính số tiền dư chưa sử dụng và cộng lại vào Balance cho khách hàng. Điều này đúng với tiêu chí của VCCloud, bạn chỉ phải chi trả cho những gì bạn sử dụng. Các hoá đơn đi theo giao dịch kiểu này sẽ có chữ đã huỷ đi kèm, phương thức thanh toán kèm theo loại giao dịch này là Tự động.
+ Phương thức thanh toán:

Phương thức thanh toán là các phương thức đi kèm với loại giao dịch.
Hiện nay hệ thống bao gồm 4 loại phương thức thanh toán:

  • Online qua Sohapay: nếu bạn thanh toán qua cổng thanh toán trực truyến SohaPay từ Billing Dashboard
  • Offline bởi VCCloud: nếu bạn thanh toán bằng việc chuyển khoản hoặc nộp tiền trực tiếp tại văn phòng VCCloud
  • Trừ từ Balance: hoá đơn được thanh toán bằng việc trừ tự động từ Balance của bạn
  • Tự động: phương thức dành riêng cho loại giao dịch Hoàn tiền vào Balance.
+ Số tiền giao dịch:

 Số tiền giao dịch là số tiền cuối cùng của giao dịch, sau khi đã trừ các khoản khuyến mại.

+ Ô tìm kiếm của bảng Lịch sử giao dịch:

Ô tìm kiếm có chức năng tìm kiếm các hàng trong bảng kết quả thoả mãn dữ liệu bạn nhập vào.
Ví dụ: bạn muốn tìm kiếm các giao dịch Nạp tiền vào Balance qua Promotion Code từ ngày 01/05/2015 đến ngày hiện tại.

  • Đầu tiên bạn cần giới hạn ngày tìm kiếm.
  • Ở nút lọc Chọn loại giao dịch bạn chọn Nạp tiền vào Balance.
  • Trong ô tìm kiếm bạn gõ Promotion Code, bạn sẽ có được kết quả cần tìm.

search-box

Rate This Article

(40 out of 78 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.