Hướng dẫn sử dụng webmail của BizFly Cloud

Dịch vụ Business Email của BizFly Cloud cung cấp cho bạn 1 giao diện Webmail rất đẹp, chuyên nghiệp và tiện dụng cho người dùng. Bạn có thể gửi nhận mail thông qua giao diện webmail này.

 

Để sử dụng webmail các bạn truy cập vào đường dẫn:

https://mail.bizflycloud.vn

Các bạn sẽ được redirect đến trang đăng nhập của BizFly Cloud.

Nhập vào thông tin tài khoản email:

Lưu ý: Tài khoản quản trị không có quyền truy cập vào trang Webmail này. Chỉ có những tài khoản email với tên miền doanh nghiệp mà các bạn khởi tạo (dạng @tencongty.com) mới có quyền truy cập vào trang webmail này nhé.

Và đây là giao diện Webmail của BizFly Cloud

Các bạn có thể gửi nhận mail một cách dễ dàng

 

 

 

 

+ Cấu hình IMAP, POP3, SMTP Server

Nếu các bạn muốn sử dụng mail trên các client khác như: Thunderbird, Outlook hay trên điện thoại di động, các bạn có thể lấy thông tin config email client trong phần Cài đặt –> Thông tin POP3/IMAP:

SMTP

Server : smtp.bizflycloud.vn
Port: 587
Protocol: STARTTLS

IMAP

Server: imap.bizflycloud.vn

Port: 143

Protocol: STARTTLS

POP3

Server: pop3.bizflycloud.vn

Port: 110

Protocol: STARTTLS

 

+ Tính năng Split view

Split view là chế độ chia màn hình thành hai không gian riêng biệt, bạn có thể xem trước email mà không cần mở, giúp bạn duyệt mail dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Xem hướng dẫn bật tính năng tại đây

Rate This Article

(1 out of 1 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.