Hướng dẫn tạo BizflyDrive

1:Trang chủ https://manage.bizflycloud.vn/

2: Chọn dịch vụ tại ‘Tất cả dịch vụ’. Chọn ‘ Cloud Drive (BETA) ‘

3: Dịch vụ drive. Để tạo drive chọn bất kì một trong hai nút ‘Tạo drive’

4: Các bước cài đặt drive

  1. Chọn gói drive (Đối với phiên bản beta Cloud Drive hỗ trợ gói mặc định cho quý khách trong bảng
  2. Nếu không chọn cấu hình nâng cao thì có thể chỉnh sửa tên drive theo ý muốn sau đó chọn ‘Tạo Drive’ (Domain mặc định sẽ được tạo bởi Bizfly Drive).

    Xác nhận tạo drive bằng cách nhấn ‘Chấp nhận’

    Quá trình tạo sẽ mất từ 4 đến 5 phút. Sau khi khởi tạo thành công sẽ thu được.

 

Truy cập vào domain trên để sử dụng dịch vụ drive:

Thông tin đăng nhập sẽ được gửi vào mail của khách hàng ngay khi drive được tạo thành công:

  1. Quay lại trường hợp cấu hình nâng cao tại bước tạo drive:

Kích chọn cấu hình nâng cao.

Có thể cấu hình domain và SSL của khách hàng để thay thế cho domain mặc định bằng cách nhập thông tin của khách hàng vào những ô yêu cầu.

Để tạo thêm chứng chỉ SSL có thể chọn ‘tạo chứng chỉ mới’:

Nhập những thông tin cần thiết vào chọn ‘Thêm chứng chỉ’

– Chọn logo cho drive của bạn , nếu không chọn thì logo mặc định sẽ là

Sau đó chọn tạo drive, các bước tiếp theo sẽ tương tự như trên.

Rate This Article

(0 out of 1 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.