Hướng dẫn tạo domain sử dụng dịch vụ DDoS Filter

Bước 1: Sau khi đăng nhập lại tài khoản, hệ thống của chúng tôi sẽ chuyển bạn đến trang dashboard. Ở phần menu, bạn chọn Khởi tạo > DDoS Filter.

Bước 2: Điền vào các thông tin của tên miền

Tên miền: là tên miền của website bạn chạy dịch vụ DDoS Filter.

Địa chỉ máy chủ gốc: bạn nhập vào danh sách các IP hoặc tên miền trỏ tới địa chỉ máy chủ gốc của bạn.

Giao thức kết nối: bạn chọn http hoặc https. Đây là giao thức mà các server DDoS Filter sẽ sử dụng để request đến máy chủ gốc của bạn để lấy dữ liệu.

Bước 3: Sau khi khởi tạo tên miền thành công, hệ thống của chúng tôi sẽ tiến hành cấu hình cho website của bạn và gửi cho bạn email có thông tin địa chỉ IP dùng để tích hợp website với hệ thống DDoS Filter.

Rate This Article

(2 out of 2 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.