Hướng dẫn tích hợp dịch vụ DDoS Filter

Bước 1: Sau khi khởi tạo domain trên dashboard, hệ thống filter sẽ cấu hình và gửi thông tin IP qua địa chỉ email của bạn.

Bước 2: Truy cập vào trang quản trị DNS, cập nhật lại các bản ghi @ hoặc www hiện tại sang địa chỉ IP được cấp ở bước 1.

Ví dụ địa chỉ IP được cấp là: 123.30.151.82. Cập nhật lại bản ghi dns như hình sau:

Rate This Article

(1 out of 2 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.