Kích hoạt âm thanh trên Windows Server 2008 R2

Để nghe được âm thanh trên remote server, cần thực hiện 2 phần thiết lập:
1. Thiết lập các cài đặt trên Remote Server
2. Thiết lập các cài đặt tại Remote App (Remote Desktop Connection trên Windows, và Remmina Remote Desktop client trên Linux)

1. Thiết lập các cài đặt trên Remote Server

Bước 1: Kích hoạt Windows Audio Service trên remote server:
Start => Administrative tools => Services
hoặc ấn tổ hợp phím Windows key + R nhập services.msc

Bước 2: Danh sách các service hiện lên ta tìm tới Windows Audio
Chuột phải và chọn Properties
enable-sound-windows-2008-1

Bước 3: Tại Windows Audio Service Properties
Chọn Startup type thành Automatic sau đó click Start button và Apply các cài đặt trên.
enable-sound-windows-2008-2

Bước 4: Cấu hình trong Group Policy cho phép Device and Resource Redirection
Nhập policy trên thanh công cụ tìm kiếm của windows => Edit Group Policy
enable-sound-windows-2008-3

Tại Local Computer Policy => Computer Configuration => Administrative Templates => Windows Components => Remote Desktop Services => Remote Desktop Session Host => Device and Resource Redirection.
enable-sound-windows-2008-4

Double click vào Allow audio and video playback redirection.
enable-sound-windows-2008-5

Chọn Enabled và click Apply
enable-sound-windows-2008-6

Reboot server.

2. Thiết lập trên Remote App

2.1. Remote Desktop Connection trên Windows client

Click Local Resources
enable-sound-windows-2008-7

Chọn Only when using the full-screen. Click Settings trong Remote audio
enable-sound-windows-2008-8

Chọn Play on this computer trong Remote audio playback:
enable-sound-windows-2008-9

2.2. Remmina Remote Desktop Client trên Linux client

Trên giao diện Remmina Desktop Preference ta chọn Advanced
Chọn Local-High quality tại phần Sound sau đó click Save và khởi động lại Remmina và remote vào cloud server để nghe các âm thanh.
enable-sound-windows-2008-10

Nhập thông tin remote vào server, icon điều khiển âm thanh đã được kích hoạt và bạn đã có thể nghe được âm thanh trên Windows server.
enable-sound-windows-2008-11

Rate This Article

(2 out of 2 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.