Tích hợp Magento

Bước 1: Đăng ký website với BizFly Cloud CDN

Nhận domain CDN có dạng xxxxx.cdn.vccloud.vn được cấp qua email đã đăng ký.

Bước 2: Cấu hình CDN

Truy cập trang quản trị Magento

Trên thanh công cụ nằm ngang, chọn SystemConfiguration

1

Trên cột công cụ bên trái, chọn GENERALWebUnsecure

2

Trong mục Unsecure, điền thông tin domain CDN được cấp thay thế cho giá trị {{unsecure_base_url}} trong các ô Base Skin URL, Base Media URL, và Base JavaScript URL.

3

Cuối cùng nhấn Save Config.

Bước 3: Kiểm tra CDN hoạt động

Rate This Article

(32 out of 57 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.