Tích hợp Prestashop

Bước 1: Đăng ký website với BizFly Cloud CDN

Nhận domain CDN có dạng xxxxx.cdn.vccloud.vn được cấp qua email đã đăng ký.

Bước 2: Cấu hình CDN

Truy cập trang quản trị PrestaShop

Trên cột công cụ bên trái, chọn ADVANCED PARAMETERSPerformance

1

Cuộn chuột xuống mục CCC (COMBINE, COMPRESS AND CACHE), chọn YES tại các ô Smart cache for CSS, Smart cache for JavaScript, Minify HTMLCompress inline JavaScript in HTML

Nhấn Save

2

Tiếp tục cuộn chuột xuống mục MEDIA SERVER, điền domain CDN được cấp vào ô Media server #1 rồi nhấn Save

3

Bước 3: Kiểm tra CDN hoạt động

Rate This Article

(30 out of 57 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.