Tính năng Feedback

Nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất tới khách hàng, BizFly Cloud đã triển khai tính năng Feedback trên các website chủ quản.

Khách hàng có thể thông qua Feedback:

1. Gửi các phản hồi, đánh giá cũng như góp ý về toàn bộ hệ thống

2. Tìm kiếm tài liệu hỗ trợ

3. Gửi báo lỗi ngay trong URL hiện tại kèm theo ảnh chụp màn hình.

 

Tính năng Feedback được hiển thị ở góc dưới cùng bên trái trong toàn bộ các trang của BizFly Cloud:

 

 

Tại đây, bạn sẽ có 2 lựa chọn trợ giúp: Báo lỗi & Phản hồi hoặc Tài liệu hỗ trợ

Tài liệu hỗ trợ sẽ được chuyển đến hệ thống các bài viết hướng dẫn dịch vụ.

Báo lỗi & Phản hồi được sử dụng khi bạn muốn gửi phản hồi, đánh giá hoặc góp ý về dịch vụ của BizFly Cloud, cũng như gửi báo lỗi trong quá trình sử dụng

Tích vào Gửi kèm ảnh chụp màn hình để gửi cho chúng tôi ảnh chụp màn hình của bạn.

Ảnh này chỉ chụp nội dung trong phạm vi site của BizFly Cloud, các thông tin khác sẽ không được chụp lại.

Click nút Xác nhận để xác nhận thông tin, BizFly Cloud sẽ nhận thông tin của bạn và phản hồi lại trong thời gian sớm nhất.

Rate This Article

(1 out of 2 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.