Xóa, dừng dịch vụ Business Email

Để xóa hoặc dừng sử dụng dịch vụ Business Email, quý khách chọn mục Cài đặt => Dừng dịch vụ

Tại mục này bấm chọn Dừng dịch vụ .

Hộp thoại hiện ra, gõ lại tên miền vào ô textbox, bấm Xác nhận

 

Lưu ý: Việc này sẽ xóa tên miền, các tài khoản, nhóm cũng như dữ liệu trong toàn bộ các email thành viên của tên miền trên hệ thống.

Rate This Article

(2 out of 2 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.